Palaminen

Tähtien yhteydessä puhutaan usein yksinkertaisuuden vuoksi palamisesta, kun tarkoitetaan fuusioreaktiota.

Kun sanotaan, että vety palaa heliumiksi, tarkoitetaan ydinreaktioita, joissa vety-ytimet yhtyvät heliumytimiksi. Tavallisessa kielenkäytössä vedyn palaminen sen sijaan tarkoittaa sen yhtymistä happeen, jolloin tuloksena on vesimolekyylejä.

Tähdissä vety palaa yli 10 miljoonan kelvinin lämpötilassa heliumiksi. Reaktiossa neljä vetyatomia yhtyy heliumiksi, jolloin noin 0.7 % massasta muuttuu energiaksi. Tämä on kaikkien normaalien pääsarjan tähtien energian lähde. Tärkeimmät reaktiot ovat protoni-protoni -ketju ja hiilisykli. Ensinmainittu on vallitseva Auringon kokoisissa ja tätä pienemmissä tähdissä. Jälkimmäinen on tärkein Aurinkoa raskaammissa tähdissä, joiden keskustassa lämpötila on hieman korkeampi.