Tähtien energian tuotto

Tähdet tuottavat säteilemänsä energian ydinreaktioissa, joissa kevyempien alkuaineiden ytimet yhtyvät raskaammiksi ytimiksi. Asiasta kerrotaan enemmän fuusiota käsittelevässä artikkelissa.

Pääosa energiasta syntyy vety-ytimien yhtyessä heliumytimiksi. Tärkeimmät mekanismit ovat pp-ketju ja hiilisykli.