Fissio

Ydinreaktio, jossa alkuaineen ydin hajoaa kevyempien alkuaineiden ytimiksi, vrt. fuusio. Jos alkuperäinen ydin on rautaa raskaampaa alkuainetta, fissiossa vapautuu energiaa. Hajoamistuotteiden yhteenlaskettu massa on hiukan pienempi kuin alkuperäisen ytimen massa; erotus on muuttunut energiaksi kaavan E = mc2 mukaisesti.

Fissioon perustuvat tavalliset atomipommit ja ydinreaktorit. Ne tuottavat energiaa uraaniytimien (pommeissa myös plutoniumytimien) hajotessa kevyemmiksi ytimiksi.