Fotohajoaminen

Myös fotoydinreaktio (ks. myös p-prosessi), atomin pilkkoutuminen suurienergisen fotonin törmätessä siihen. Kun lämpötila on yli miljardi astetta, fotonien energia on jo riittävän suuri hajottamaan ytimiä. Tällaiset olosuhteet voivat vallita esimerkiksi jättiläistähtien keskustassa tähden kehityksen loppuvaiheessa, juuri ennen supernovaräjähdystä.