p-prosessi

Joidenkin raskaampien alkuaineiden isotooppien syntyä ei neutronisieppaus (S- ja R-prosessi) pysty selittämään. Ne syntyvät supernovaräjähdyksissä useissa erilaisissa prosesseissa, joita kutsutaan yhteisellä nimellä p-prosessi. Sellaisia ovat:
  1. Suurienerginen fotoni synnyttää positronin ja elektronin; jos positroni osuu atomiin, se voi muuttaa ytimen neutronin protoniksi.
  2. Atomi ja vety-ydin voivat yhtyä raskaammaksi ytimeksi.
  3. Raskas ydin voi hajota kevyemmiksi ytimiksi.