Rochen raja

Rochen raja on taivaankappaletta ympäröivä raja, jonka sisäpuolelle joutuva toinen kappale hajoaa vuorovesivoimien vaikutuksesta.

Tarkastellaan kahta planeettaa kiertävää hiukkasta, jotka ovat lähellä toisiaan. Niiden keskinäinen vetovoima pitää hiukkaset yhdessä. Kun ne ovat kaukana planeetasta, kumpaankin kohdistuau likimain samanlainen planeetan vetovoima, jolloin hiukkasten välinen vetovoima pystyy pitämään ne yhdessä. Jos hiukkaset joutuvat lähelle planeettaa, niihin kohdistuvat planeetan vetovoimat eroavat selvästi toisistaan. Rochen rajan sisäpuolella tämä vetovoimien ero on niin suuri, että se irrottaa kappaleet toisistaan.

Tällaisella tarkastelulla johdettava Rochen raja koskee kappaleita, joilla ei ole lainkaan sisäistä vetolujuutta, kuten pöly- tai kaasupilviä. Kiinteä kappale, esimerkiksi tekokuu, säilyy ehjänä myös Rochen rajan sisäpuolella. Suuret luonnolliset satelliitit, planeettojen kuut, sen sijaan liikkuvat Rochen rajan ulkopuolella. Rajan sisäpuolelta löytyy vain pieniä kappaleita, kuten planeettoja ympäröivienn renkaiden hiukkasia.