Kolmialfareaktio

Heliumin määrä tähden sisällä kasvaa pp-ketjun ja hiilisyklin muuttaessa vetyä heliumiksi. Kun lämpötila nousee noin 108 asteeseen, heliumytimet eli alfahiukkaset voivat fuusioitua hiileksi kolmialfareaktiolla:

(1) 4He + 4He -> 8Be

(2) 8Be + 4He -> 12C + fotoni

Berylliumydin 8Be on epästabiili ja hajoaa takaisin kahdeksi alfahiukkaseksi noin 2.6 × 10-16 sekunnissa, joten hiilen tuottamiseen tarvitaan kolmen alfahiukkasen lähes samanaikainen törmäys. Usein reaktio kirjoitetaankin muotoon

34He -> 12C + fotoni