URCA-prosessi

Tähden loppuvaiheisiin liittyy Gamowin ja Schönbergin 1940-luvulla esittämä URCA-prosessi, jossa syntyy runsaasti neutriinoja aineen koostumuksen muuten muuttumatta. Tässä prosessissa tapahtuu reaktioita

(Z, A ) + e- -> (Z -1, A ) + elektronin neutriino
(Z -1, A ) -> (Z, A ) + e- + elektronin antineutriino,

missä Z on protonien määrä ytimessä, A massaluku (protonien ja neutronien määrä) ja e elektroni.

Nimen syntyhistoriasta kertoo Raimo Keskinen kirjassa Mustaa aukkoa etsimässä seuraavasti:

URCA-prosessin keksivät vuoden 1940 tienoilla Schönberg ja Gamow viimeksimainitun ollessa vierailevana tutkijana Schönbergin luona Rio de Janeirossa. Tieteellisissä piireissä ihmeteltiin kovin nimeä, jonka keksijät antoivat ilmiölle. Tiukan painostuksen jälkeen tutkijat suostuivat paljastamaan nimen alkuperän seuraavaksi: Riossa oli pelikasino nimeltään URCA, jossa tutkijat kävivät rentoutumassa, ja tässä kasinossa kävi useimmiten siten, että herrat poistuivat iltamyöhäisellä melkein samassa kunnossa kuin sisään mennessäänkin, ainoastaan rahat olivat hävinneet, kuten energia neutriinojen mukana; lisättäköön, että huhujen mukaan Brasilian huumorintajuttomat viranomaiset sulkivat kasinon prosessin nimen selityksen tullessa julkisuuteen.