Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys eli transparenssi on ilmakehän aiheuttaman valon himmenemisen eli ekstinktion määrää kuvaava suure. Mitä vähäisempää ekstinktio on, sitä suurempi on läpinäkyvyys.