Baryoni

Baryonit ovat fermioneja. Baryonit ovat huomattavasti massiivisempia hiukkasia kuin leptonit, jotka myös kuuluvat fermioneihin.

Tärkeimpiä baryoneja ovat atomiytimien rakenneosaset, protonit ja neutronit.

Baryonien lukumäärä eli baryoniluku on suure, joka säilyy vakiona hiukkasten keskinäisissä reaktioissa.

Baryonit koostuvat edelleen kolmesta kvarkista.