Sidosenergia

Atomin massa on aina pienempi kuin sen rakennehiukkasten yhteenlaskettu massa. Puuttuvaa massaa m vastaa energia E = mc2, missä c on valon nopeus. Tämä energia on atomin sidosenergia.

Sidosenergia nukleonia (protonia tai neutronia) kohti kasvaa atomiytimen massan kasvaessa rautaan saakka. Jos kaksi atomiydintä yhtyy ja tuloksena on rautaydin tai sitä kevyempi ydin, tässä fuusioreaktiossa vapautuu energiaa.

Esimerkiksi tähtien energiantuotto perustuu pääasiassa ydinreaktioihin, joissa neljä vety-ydintä liittyy yhteen ja muodostaa heliumytimen. Neljän vety-ytimen massa on

4 x 1.6726 x 10-27 kg = 6.690 x 10-27 kg

Yhden heliumytimen massa on

6.644 x 10-27 kg

Massaa häviää siis 4.6 x 10-29 kg, mikä vastaa 4.1 x 10-12 J energiaa.