Hiili

Hiili on alkuaine, jonka järjestysluku on 12. Sen kemiallinen merkki on C.

Hiili on osallisena tähtien hiilisyklissä. Sitä esiintyy myös joidenkin viileiden tähtien spektreissä.

Tähtienvälinen aine sisältää hiiltä ja sen yhdisteitä. Tähtienvälisessä pölyssä hiiltä on grafiittina.

Hiiltä syntyy heliumin palamisessa.

Katso myos hiilen yhdisteet.