Hiilen yhdisteet

Hiilidioksidi

Hiilidioksidi on hiilen ja hapen yhdiste CO2, jota syntyy palamisessa ja hengityksessä. Maapallon ilmakehässä hiilidioksidia on keskimäärin noin 0.035 %, mutta sen määrä kasvaa jatkuvasti. Hiilidioksidi on yksi kasvihuoneilmiötä voimistavista kaasuista.

Hiilivety

Hiilivety on yleisnimi pelkästään hiili- ja vetyatomeista koostuville molekyyleille. Tähtitieteessä hiilivety tarkoittaa yleensä yhdestä hiili- ja yhdestä vetyatomista koostuvaa CH-molekyyliä.

Alkaanit Metaani CH_4 Etaani Propaani Butaani Pentaani

Alkeenit Eteeni (etyleeni) C_2H_4

Dieenit

Polyeenit

Alkyynit etyyni (asetyleeni)