Fermioni

Fermionit ovat alkeishiukkasia, joiden spin on 1/2, 3/2, 5/2, ... kertaa Planckin vakio h-viiva. Fermionit ovat rakennuspalikoita, joista kaikki tavallinen aine rakentuu. Ne on nimetty Enrico Fermin mukaan.

Fermionit jaetaan edelleen baryoneihin, joita ovat mm. atomiytimien perusosaset protoni ja neutroni, sekä leptoneihin, joihin kuuluvat elektroni ja neutriino.