Indusoitu emissio

Atomin viritystila laukeaa yleensä itsestään (spontaani emissio). Laukeamisen voi aiheuttaa myös ulkopuolinen säteily, jonka fotonien energia on sama kuin viritystilan ja alemman tilan enrgioiden erotus. Siis samat fotonit, jotka virittävät alemmassa tilassa olevia atomeja viritystilaan, voivat myös laukaista nämä viritykset.

Indusoidussa emissiossa syntyvällä säteilyllä on sama aallonpituus ja vaihe kuin sen aiheuttaneella säteilyllä. Tätä käytetään hyväksi maserissa ja laserissa.