Leptoni

Leptonit ovat fermioneja, jotka ovat huomattavasti kevyempiä kuin baryonit.

Leptoneja ovat mm. elektroni ja myoni sekä niihin liittyvät neutriinot.