Jalokaasu

Kukin alkuaine koostuu atomeista, joihin kuuluu tietty määrä elektroneja. Elektronit kiertävät atomin ydintä erikokoisilla elektronikuorilla. Kullekin kuorelle mahtuu vain tietty määrä elektroneja. Kun alkuaine muodostaa kemiallisia yhdisteitä, se tapahtuu helpoimmin niin, että uloin kuori täyttyy. Jalokaasuilla uloimmalla kuorella on jo niin paljon elektroneja kuin sinne mahtuu. Siksi ne muodostavat erittäin heikosti kemiallisia yhdisteitä.

Jalokaasuja ovat helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), ksenon (Xe) ja radon (Rn).