Happi

Happi on alkuaine, jonka järjestysluku 8. Sen kemiallinen merkki on O. Tähtitieteessä neutraalia happea merkitään symbolilla OI, yhden elektronin menettänyttä happi-ionia OII:lla, kahdesti ionisoitunutta happea OIII:lla jne.

Maan ilmakehässä happea on noin 21 %. Ilmakehän alemmissa kerroksissa happi esiintyy pääasiassa kaksiatomisena molekyylinä O2. Ylemmissä kerroksissa säteily hajottaa molekyyleja atomeiksi, jotka voivat edelleen muodostaa happimolekyylien kanssa kolmiatomista otsonia.

Vesi sisältää suuren määrän happea, onhan jokaisessa vesimolekyylissä yksi happiatomina. Lisäksi happea on sitoutuneena maaperän mineraaleihin.

Tähdissä happi on osallisena hiilisyklissä, joka on massiivisilla tähdillä tärkein energiantuottomekanismi.

Planetaaristen sumujen spektreissä näkyy kahdesti ionisoituneen hapen OIII kiellettyjä viivoja, joita merkitään symbolilla [OIII].