Alkeishiukkanen

Alkeishiukkaset ovat aineen (lähes) yksinkertaisimpia rakenneosia. Niihin voidaan lukea myös erilaisia voimia välittävät hiukkaset.

Tavallinen aine koostuu kolmenlaisista hiukkasista, protoneista, elektroneista ja neutroneista. Nämä rakenneosat liittyvät toisiinsa erilaisten "liimahiukkasten" avulla, jotka toimivat eri perusvoimien välittäjinä. Tällaisia ovat sähkömagneettista voimaa välittävät fotonit ja ydinvoimaa välittävät myonit.

Hiukkaset voidaan jakaa kahteen luokkaan myös niiden välisten vuorovaikutusten perusteella: leptonit, joiden välillä vallitsee heikkovoima (mm. elektroni on leptoni) ja hadronit, joiden välillä on värivoima (mm. protoni). Hadronit koostuvat edelleen kvarkeista, mutta leptonit eivät ilmeisesti sisällä enää alkeellisempia osasia.

Hiukkasten luokittelu voi perustua myös hiukkasen impulssimomenttia kuvaavaan spiniin. Spin voi saada vain tiettyjä erillisiä arvoja.

Jos spin on 1/2, 3/2, 5/2, ... kertaa Planckin vakio h-viiva, hiukkanen on fermioni. Fermionit jaetaan edelleen baryoneihin, joita ovat mm. protoni ja neutroni, ja leptoneihin, joihin kuuluvat elektroni ja neutriino. Fermionit ovat "tiiliskiviä", joista kaikki aine rakentuu.

Hiukkaset, joiden spin on 0, 1, 2, ... kertaa h-viiva, ovat bosoneja. Bosonit ovat vuorovaikutusten välittäjähiukkasia; niihin kuuluvat fotonit ja mesonit. Bosonit ovat "laastia", joka pitää koossa fermioneista muodostucvan aineen.


Fermionit

Baryonit Leptonit


Bosonit

Mesonit Massattomat bosonit