Paulin kieltosääntö

Monielektronisella atomilla ei voi olla kahta elektronia, joiden kaikki neljä kvanttilukua ovat samoja. Sama pätee myös fermioneista muodostuvalle kaasulle: kieltosäännön vuoksi tällaisen kaasun hiukkaset (esimerkiksi elektronit) vaativat tietyn minimimäärän 'elintilaa'.