Plasma

Plasma on ionisoitunutta kaasua, jossa siis elektronit ovat irronneet atomeista. Plasma koostuu varatuista hiukkasista, positiivisista atomiytimistä ja negatiivisista elektroneista, riippumatta siitä, mitä alkuaineita se sisältää. Plasma on sähköäjohtavaa, ja magneettikentät vaikuttavat sen liikkeisiin. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi plasmaa voidaan pitää aineen neljäntenä olomuotona kiinteän, nestemäisen ja kaasumaisen olomuodon ohella.

Plasma on maailmankaikkeudessa aineen yleisin olomuoto. Tähtien sisäosat ovat pelkkää plasmaa. Sitä esiintyy myös tähtienvälisessä aineessa, joka ionisoituu lähitähtien lyhytaaltoisen säteilyn vaikutuksesta.