Protoni

Protoni on atomin ytimen perusosanen, alkeishiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus.

Atomiytimen protonien määrästä riippuu, mikä alkuaine on kyseessä. Yksinkertaisimman alkuaineen, vedyn, ytimessä on yksi ainoa protoni. Ytimessä voi protonien lisäksi olla vaihteleva määrä neutroneita. Jos ydintä kiertäviä elektroneja on yhtä monta kuin protoneja, atomi on sähköisesti neutraali. Muussa tapauksessa kyseessä on sähköisesti varattu ioni.

Protonin sähkövaraus on +1.6022×10-19 C, sama kuin elektronilla, mutta vastakkaismerkkinen.

Protonin lepomassa on 1.6726×10-27 kg. Se on hivenen kevyempi kuin neutroni ja 1836 niin massiivinen kuin elektroni.

Protoni koostuu kolmesta kvarkista.

Protoni on erittäin stabiili hiukkanen. Toistaiseksi ei tiedetä, hajoaako protoni lopulta muiksi hiukkasiksi. Joka tapauksessa sen elinikä on suunnattoman pitkä, monta kertalukua pitempi kuin nykyinen maailmankaikkeuden ikä.