Spontaani emissio

Atomin kullakin viritystilalla on sille ominainen elinikänsä, jonka jälkeen viritys laukeaa ja atomi palaa johonkin alempaan energiatilaan. Sanalla atomi emittoi fotonin. Jos virityksen laukeaminen tapahtuu itsestään ilman ulkopuolisen häiriön vaikutusta, kyseessä on spontaani emissio. Viritys voi laueta myös säteilyn aiheuttaman häiriön vaikutuksesta, ks. indusoitu emissio.