Delaunayn elementit

Ellipsirataa voidaan kuvata tavallisten rataelementtien lisäksi monella muullakin tavalla. Delaunayn elementit muodostavat toisen yleisesti käytetyn suurejoukon:

l = keskianomalia
g = perihelin argumentti
h = nousevan solmun pituus
L = (a \mu)1/2
G = (a \mu(1-e2))1/2
H = (a \mu(1-e2))1/2 cos i

Nämä määräävät tavalliset elementit yksikäsitteisellä tavalla. Kolme elementeistä on kulmia ja toiset kolme vastaavia impulssimomentteja. Ne ovat yksi esimerkki vaikutus-kulma-muuttujista. Ne ovat myös Hamiltonin mekaniikassa käytettäviä kanonisia muuttujia. Hamiltonin liikeyhtälöt ilmoittavat suoraan näiden elementtien muutokset (derivaatat ajan suhteen).