Liikeyhtälö

Taivaankappaleiden liikkeitä kuvaava yhtälö.

Jos kappaleita on enemmän kuin kaksi, yhtälöt voidaan yleensä ratkaista vain numeerisesti.