Perisentri, aposentri, ...

Keskinäisen vetovoimansa vaikutuksesta kaksi kappaletta kiertää toisiaan pitkin ellipsiä tai jotakin muuta kartioleikkausta. Piste, jossa ellipsiradalla liikkuva kappale on lähinnä keskuskappaletta, on perisentri. Kaukaisin piste puolestaan on aposentri. Myös paraabeli- ja hyperbeliradoilla on perisentri, mutta ei aposentriä, koska kappaleiden välinen etäisyys kasvaa rajatta.

Aurinkoa kiertävän kappaleen radan lähin piste on periheli ja kaukaisin apheli. Näitä pisteitä yhdistävä viiva on apsidiviiva; se on myös rataellipsin pisin halkaisija.

Jos keskuskappale on jokin muu tähti, vastaavat nimitykset ovat periastroni ja apoastroni

Maata kiertävän Kuun tai keinotekoisen satelliitin radan lähin piste on perigeum ja kaukaisin apogeum.

Myös muille taivaankappaleille on vastaavia nimityksiä. Esimerkiksi Kuuta lähin piste on periluni, Jupiteria lähin perijovi jne.