Vuorovesivoima

Vuorovesivoima on nimensä mukaisesti voima, joka aiheuttaa mm. maapallon valtamerten vuorovedet. Se on näennäinen voima, joka aiheutuu siitä, että vetovoimakenttä vaikuttaa äärellisen kappaleen eri kohtiin eri tavalla.

Esimerkiksi Kuun vetovoima vaikuttaa vaikuttaa eri tavoin Maan pinnan eri pisteisiin. Kuuta lähinnä olevalla alueella vetovoima on hieman keskimääräistä suurempi, minkä vuoksi merten vesi kohoaa ympäristöään korkeammalle. Vastakkaisella puolella vetovoima puolestaa on keskimääräistä heikompi, joten sielläkin vesi kohoaa ympäristöään ylemmäksi.

Vuorovesivoimat muuttavat myös kiinteiden kappaleiden muotoa. Vuorovesivoimista aiheutuvat muodonmuutokset muuttavat pyörimiseen liittyvää liike-energiaa lämmöksi. Tämän seurauksena Maan pyöriminen hidastuu vähitellen. Vastaavasti Maa aiheuttaa Kuussa vuorovesiä. jotka ovat lopulta lukinneet sen nykyiseen synkroniseen pyörimiseen. Samasta syystä muidenkin planeettojen useimmat suuret kuut kääntävät aina saman puolen planeettaa kohti. Myös lähekkäisten kaksoistähtien kehityksessä vuorovesivoimilla on merkitystä.

Vuorovesivoima on sitä suurempi mitä nopeammin vetovoimakenttä muuttuu paikasta toiseen siirryttäessä. Matemaattisesti kyseessä on vetovoiman derivaatta paikan suhteen. Koska vetovoima riippuu etäisyydestä r kuten 1/r 2, vuorovesivoima heikkenee etäisyyden mukana kuten 1/r 3. Se vaimenee siis vetovoimaa nopeammin etäisyyden kasvaessa. Vaikka esimerkiksi planeetat häiritsevätkin Maan rataliikettä, niiden vuorovesivoimilla ei ole juuri merkitystä. Maan pinnalla merkittävin vuorovesien aiheuttaja on Kuu, koska se on niin lähellä meitä.