Luonnollinen anomalia

Luonnollinen anomalia on esimerkiksi planeetan todellisen paikan ja perihelin välinen kulma Auringosta nähtynä. Se vastaa napakoordinaatiston kulmaa aurinkokeskisessä koordinaatistossa, jonka perussuuntana on planeetan perihelin suunta.

Valitettavasti luonnollista anomaliaa ei voi lausua millään yksinkertaisella tavalla ajan lausekkeena. Sen laskemista varten on ensin laskettava keskianomalia ja sen avulla eksentrinen anomalia, josta muunnoskaavoilla saadaan luonnollinen anomalia.