Viriaaliteoreema

Tasapainossa olevaa, usean kappaleen järjestelmää koskeva tilastollinen laki, jonka mukaan järjestelmän kineettinen energia T ja gravitaatiopotentiaalienergia U toteuttavat yhtälön

2T + U = 0.

Viriaaliteoreemaa voidaan soveltaa esimerkiksi tähti- ja galaksijoukkojen massojen arviointiin.