Kassiopeia Cassiopeia (Cassiopeiae) Cas

Kassiopeia on sirkumpolaarinen pohjoistaivaan tähdistö, joka sijaitsee Kefeuksen, Andromedan ja Perseuksen välissä Linnunradan tasossa. Kassiopeian tunnistaa helposti viiden kirkkaan tähden muodostamasta W- tai M-kirjaimen muotoisesta kuviosta, joka sijaitsee yhtä kaukana Pohjantähdestä kuin Otava, mutta vastakkaisessa suunnassa.

Kassiopeia oli Etiopian kuningatar, Kefeuksen puoliso ja Andromedan äiti, joka oli kovin ylpeä kauneudestaan. Andromedan yhteydessä on kerrottu, mitä seuraamuksia tästä oli.

Tähtiä

Kassiopeian alueella on myös runsaasti muuttuvia tähtiä. W-kuvion keskimmäinen tähti gamma Cas on epäsäännöllinen muuttuja, jonka kirkkaus vaihtelee välillä 1.6-3.1 magnitudia. Se on siten ajoittain tähdistön kirkkain tähti.

gamma Cas on ensimmäinen tähti, jonka spektrissä havaittiin ympäristöään kirkkaampia emissioviivoja. Vatikaanin observatorion Angelo Secchi löysi vuonna 1866 tähden spektristä vedyn Balmerin sarjan H-beta-emissioviivan. Sittemmin on löydetty muitakin vastaavia spektriluokan B tähtiä, joiden spektrissä esiintyy emissioviivaa. Tällaisten tähtien spektriluokka on Be.

Vuonna 1931 Otto Struve esitti, että Be-tähtien nopea pyöriminen lennättää tähdestä materiaa, ja emissioviivat syntyvät näin muodostuneessa tähteä ympäröivässä kaasukiekossa. Kaasuvaipassa voi tapahtua vaihtelua vuosikymmenien aikaskaalassa: välillä vaippa voi lähes peittää tähden näkyvistä, välillä se taas voi hajota melkein kokonaan, jolloin tähti loistaa tavallisena kuumana B-spektriluokan tähtenä.

Tähtijoukkoja

Koska Kassiopeia on Linnunradan tasossa, sen alueella on useita avoimia joukkoja. Vaikka niitä on todella runsaasti, Messier'n luettelossa niistä mainitaan vain kaksi, NGC- ja IC-luetteloissa jo huomattavasti useampia. Niistäkin puuttuu monia jopa kiikarilla näkyviä joukkoja. Lisää joukkoja löytyy erillisistä suppeammista luetteloista. Tässä näkyy avoimien joukkojen tunnistamisen ongelma. Hajallaan olevan joukon tähtien erottaminen Linnunradan tähtitaustasta ei aina onnistu pelkästään valokuvaa katsomalla, vaan tähtien ominaisuuksia on tutkittava tarkemmin. Taivaalla voi siten olla vielä kirkkaitakin avoimia joukkoja, joita ei mainita missään luettelossa.

Messier'n luettelosta löytyy avoin joukko M52 (NGC7654). Joukkoon kuuluu ainakin pari sataa tähteä. M103 (NGC581) on Messier'n alkuperäisen luettelon viimeinen kohde. Joukkoon kuuluu 60-70 tähteä. Samaa luokkaa on myös M103:n itäpuolella sijaitseva NGC663. Kaikki joukot näkyvät jo kiikarilla ja kauniisti pienellä kaukoputkella.

Sumuja

Vajaa puoli astetta gamma Cassiopeiaen pohjoispuolella on himmeä emissiosumu IC59 ja suunnilleen samalla etäisyydellä kaakkoispuolella toinen emissiosumu IC63.