Pimeä massa

Pimeä massa on ainetta, jota ei havaita sen säteilyn perusteella, mutta joka vaikuttaa kappaleiden liikkeisiin. Pimeä massa voi koostua mm. tähtienvälisestä aineesta, mustista aukoista ja neutriinoista.

Galaksijoukot ovat ilmeisen pysyviä muodostumia. Tutkimalla galaksien nopeuksia voidaan arvioida joukon minimimassa, joka tarvitaan estämään galakseja karkaamasta. Tämä massa on yleensä paljon suurempi kuin galaksien säteilyn perusteella arvioitu massa. Osa massasta on siis ilmeisesti pimeää massaa. Pimeän massan osuus vaikuttaa sitä suuremmalta mitä suurempia avaruuden alueita tarkastellaan. Tämä tunnetaan puuttuvan massan ongelmana.