Hubblen vakio

1920-luvulla Edwin Hubble huomasi, että kaukaiset kohteet loittonevat meistä sitä nopeammin mitä kauempana ne ovat. (Ks. Hubblen laki.) Pakonopeuden ja etäisyyden välistä riippuvuutta kuvaa Hubblen vakio H. Jos kohteen etäisyys on r, sen pakonopeus on v=Hr.

Hubblen vakion arvon määrittäminen on ollut erittäin vaikea ongelma. Sen arvo lienee välillä 50-70 km/s/Mpc. Tämä tarkoittaa, että etäisyyden kasvaessa miljoonalla parsekilla pakonopeus kasvaa 50-70 km/s.

Mitä suurempi Hubblen vakion arvo on, sitä nopeampaa on laajeneminen ja sitä vähemmän aikaa on kulunut alkuräjähdyksestä. Mikäli laajeneminen on jatkunut koko ajan vakionopeudella, maailmankaikkeuden ikä on 1/H. Jos Hubblen vakion arvo on 60 km/s/Mpc, maailmankaikkeuden iäksi saadaan noin 16 miljardia vuotta.