Silmä

Ihmissilmää voi verrata yksinkertaiseen linssikaukoputkeen. Kaukoputken objektiivia vastaa silmän linssi, jonka tehtävänä on kerätä valoa ja muodostaa kohteen kuva silmän verkkokalvolle.

Silmän reaktio on karkeasti ottaen verrannollinen valaistuksen logaritmiin, eli silmä ei havaitse kirkkauksien eroja, vaan niiden suhteet. Tämän vuoksi silmä pystyy toimimaan hyvin laajalla valaistusalueella, jota sen kaksi erilaista aistinsolutyyppiä vielä huomattavasti laajentavat. Mutta silmän herkkyydellä on rajansa. Pienen kokonsa vuoksi se kerää valoa vain pieneltä alalta. Toisin kuin esimerkiksi valokuvausfilmi, silmä ei pysty kokoamaan valoa pitkältä aikaväliltä (lyhyet, muutaman sekunnin kestävät "valotukset" ovat kylläkin mahdollisia), vaan sen on jatkuvasti ja riittävän taajaan saatava uusia fotoneja valoaistimuksen ylläpitämiseksi.