Silmän erotuskyky

Kaukoputken erotuskyky riippuu objektiivin koosta. Silmässä valoa keräävän alueen läpimitta ja siten erotuskyky riippuu pupillin koosta. Silmän erotuskyky riippuu lisäksi aistinsolujen keskinäisistä välimatkoista.

Ihmisellä erotuskyky voi parhaimmillaan pupillin läpimitan ollessa noin 3 mm olla 2 kaariminuuttia, mikä on normaalielämään aivan riittävä. Tämä vastaa kulmaa, jossa tavallinen 170-senttinen ihminen näkyy noin 3 kilometrin päästä. Ihmisen voi kyllä hyvin nähdä jo kauempaakin, mutta vasta tällä etäisyydellä esimerkiksi kaksi 1.7 metrin päässä toisistaan kävelevää ihmistä alkaa erottua kahdeksi eri ihmiseksi. Kauempana ollessaan he sulautuvat silmissämme yhdeksi möykyksi. Useimmiten erotuskyky jää kuitenkin tätä heikommaksi.