Tiheysaaltoteoria

Tiheysaaltoteoria on C.C.Linin ja F.H.Shun 1960-luvulla kehittämä teoria, joka pyrkii selittämään Linnunradan ja muiden spiraaligalaksien spiraalikuvion. Teorian mukaan Linnunradassa etenee spiraalimainen painovoimahäiriö, tiheysaalto, joka puristaa tähtienvälistä ainetta kokoon. Näistä tiivistymistä syntyy sittemmin uusia tähtiä.

Tiheysaaltoteoria selittää mm. miksi nuoret, kuumat tähdet ovat keskittyneet Linnunradan kierteishaaroihin, mutta teorian monia yksityiskohtia ei tunneta. Spiraalimaisen tihentymän painovoima voi kuitenkin pitää yllä häiriötä, mikä selittäisi spiraalikuvioiden pitkäikäisyyden.