Oortin kaavat

Linnunrata ei pyöri jäykän kappaleen tavoin, vaan nopeus riippuu Linnunradan keskustastalasketusta etäisyydestä. Auringon ympäristössä tästä aiheutuvia tähtien näennäisiä nopeuksia voidaan arvioida Oortin kaavoilla:

radiaalinopeus = A r sin (2l ),
tangentiaalinopeus = A r cos (2l ) + B r,

missä r on etäisyys Auringosta, l galaktinen pituus, sekä A ja B Oortin vakiot

A = 15 km/s/kpc,
B = -10 km/s/kpc.