Radiogalaksi

Galaksi, joka säteilee voimakkaasti radioaallonpituuksilla. Radioalueen säteily ei noudata mustan kappaleen säteilyjakautumaa. Säteily on magneettikentässä liikkuvien elektronien aiheuttamaa synkrotronisäteilyä, ja edellyttää voimakasta magneettikenttää. Radiogalakseissa havaitaan usein pieni optinen kohde ja sen molemmin puolin laajat radiolähteet. Radiogalakseihin liittyy ilmeisesti voimakkaita purkauksia, mutta mekanismin yksityiskohtia ei tunneta.