Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia tutkii kaikkia maapallon ulkopuolella tapahtuvia ilmiöitä. Newtonin aikoihin saakka tähtitiede oli lähinnä pallotähtitiedettä, joka pyrki määräämään taivaankappaleiden paikat mahdollisimman tarkasti. Newtonin Principiasta alkoi voimakas taivaanmekaniikan kehitys: planeettojen liikkeitä laskettiin teoreettisesti ja tutkittiin niiden toisiinsa aiheuttamia häiriöitä.

Astrofysiikka, tähtien rakenteen tutkimus, alkoi 1800-luvun lopulla, kun tähtien spektrejaä alettiin osata tulkita. Koko maailmankaikkeuden rakennetta tutkiva kosmologia kehittyi 1920-luvulla, kun galaksien todelliset etäisyydet saatiin selville.