Tähtilaskenta

Tähtien määrän laskeminen taivaalta, tavallisesti joltakin rajoitetulta alueelta. Tähtilaskennoin voidaan tutkia esimerkiksi tähtien jakautumista Linnunradassa. Tähtilaskennoilla saadaan myös tietoa tähtien valoa pimentävän tähtienvälisen pölyn jakaumasta.

Ensimmäisiä tähtilaskentoja teki William Herschel 1700-luvun lopulla. Hänen Linnunradan mallinsa oli varsin omituinen, koska hän ei tiennyt tähtienvälisen aineen olemassaolosta ja sen vaikutuksesta tähtien valoon ja tähtilaskennan tulokseen.

Nykyisin tähtilaskennat tehdään tavallisesti valokuvauslevyiltä, ja usein automaattikonein. Tutkimuksista saadaan tilastollista tietoa erilaisten tähtien jakautumasta ja sitä kautta myös tähtien kehityksestä.