Diffuusi valo

Diffuusi valo eli hajavalo on valoa, joka näyttää tulevan kaikista suunnista. Hajavalo on tavallisesti ilmakehän molekyyleistä ja epäpuhtauksista satunnaisiin suuntiin sironnutta valoa.