Fotometria

Valon kirkkauden mittaaminen.

Tavallisesti mittaus tehdään usean tarkasti standardoidun suotimen lävitse, ks. UBV- ja uvby-järjestelmä.

Mittausmenetelmistä riippuen puhutaan mm. valosähköisestä fotometriasta tai valokuvauksellisesta fotometriasta.