Anortosiitti

Erityisesti Kuun manneralueilla esiintyvä alumiinipitoinen mineraali.