Ekvantti

Kaikkein pisimmälle planeettojen liikkeitä kuvaavan episyklimallin vei Klaudios Ptolemaios. Hän lisäsi malliin ekvanttiliikkeen.

Kuvassa punainen episykliympyrä liikkuu pitkin sinistä eksentrirataa. Liike ei kuitenkaan ole tasaista sen enempää Maasta kuin eksentrin keskipisteestä E katsottuna. Se on tasaista, kun sitä katsotaan ekvanttipisteestä E. Kuvassa siis kulma alfa kasvaa vakionopeudella. Ekvanttipiste sijaitsee yhtä kaukana eksentrin keskipisteestä kuin Maa, mutta vastakkaisessa suunnassa.

Ekvanttiliike oli jo hyvin edistynyt malli. Se vastaa melko tarkasti todellista liikettä pitkin ellipsirataa.