Emissiosumu, HII-alue

Emissiosumu eli HII-alue on tähtienvälisen aineen pilvi, jonka lähellä olevan kuuman tähden säteily saa loistamaan. Tunnetuin emissiosumu on Orionin suuri sumu M42.

Pilvi on pääasiassa vetyä. Tähden säteily ionisoi kaasun, eli irrottaa elektronit atomeista. Kun elektroni ja vety-ydin kohtaavat ja rekombinoituvat neutraaliksi atomiksi, syntyy säteilyä. Atomi palaa tavallisesti perustilaan useiden välitilojen kautta, ja tuloksena on säteilyä näitä siirtymiä vastaavilla aallonpituuksilla. Emissiosumun spektrissä näkyykin vain muutamia voimakkaita emissioviivoja, eikä juuri lainkaan absorptioviivoja. Myös jatkuva spektri on hyvin heikko. Erityisesti vedyn Balmerin sarjan viivat ovat voimakkaat. Spektrissä voi esiintyä myös hapen ja typen kiellettyjä viivoja.

Värikuvissa emissiosumut ovat punaisia. Koska sumujen säteily keskittyy vain muutamaan spektriviivaan, niiden tarkkailussa on hyötyä kapeakaistaisesta suotimesta, joka päästää lävitseen vain esimerkiksi Balmerin sarjan H alfa-viivan säteilyn. Taustataivaalta tulee vain hyvin vähän valoa tällaisen suotimen lävitse, mutta sumu näkyy melko kirkkaana.