Tähtienvälinen kommunikointi

-- -- Space is big. Really big. You just won't believe how vastly hugely mind-bogglingly big it is.
Douglas Adams

Mikäli sivilisaatioita todella on useita, voivatko ne jotenkin kommunikoida keskenään? Ongelmana ovat nimenomaan tähtien valtavat etäisyydet, joista on hyvin vaikea saada konkreettista käsitystä, vaikka niille voikin keksiä erilaisia vertauksia.

Valo tulee meille Kuusta noin sekunnissa ja Auringosta kahdeksassa minuutissa. Sen sijaan lähimpienkin tähtien silmiimme osuva valo on lähtenyt matkalleen neljä vuotta aikaisemmin. Edellä hyvin optimistinenkin arvio antoi sivilisaatioiden keskimääräiseksi välimatkaksi 125 valovuotta. Jos nyt saisimme radiosanoman tällaisella etäisyydellä olevalta sivilisaatiolta, se olisi lähetetty noin vuonna 1870 meidän aikaamme.

Yksi mahdollisuus on lähettää avaruusluotain tutkimaan muita tähtiä ja niiden planeettoja. Nykytekniikalla tämä on kyllä mahdollista. Itse asiassa amerikkalaiset Pioneer- ja Voyager-luotaimet ovat jo matkalla tähtienvälisessä avaruudessa. Niiden nopeutta kiihdytettiin matkan varrella sopivilla manöövereillä, joilla luotaimet saivat käyttöönsä pienen osan planeettojen liike-energiaa. Silti matka lähimpien tähtien etäisyydelle kestää kymmeniätuhansia vuosia.

Yhteydenpito onkin paljon helpompaa sähkömagneettisen säteilyn avulla. Sitä on helppo tuottaa, ja se etenee aina valon nopeudella. Hyvin lyhytaaltoisen gamma- ja röntgensäteilyn tuottamiseen tarvitaan suuria energioita, ja se myös vaimenee nopeasti tähtienvälisessä aineessa. Myös riittävän voimakkaan valopulssin aikaansaaminen on vaikeaa. Käyttökelpoisimmaksi keinoksi jääkin radioalueen säteily.

Voidaan tietenkin spekuloida ajatuksella jonkinlaisesta toistaiseksi tuntemattomasta kommunikointimuodosta, jota voimme kutsua vaikkapa telepatiaksi. On kuitenkin muistettava, että valon nopeus rajoittaa kaikkia kommunikointikeinoja. Jos nimittäin informaatiota voisi siirtää valoa nopeammin, tapahtumien syy-seuraussuhteet voisivat mennä sekaisin. Tämä ei riipu lainkaan siitä, millä keinolla tieto siirtyy, konkreettisen kappaleen mukana, aaltoliikkeenä, massattomina fotoneina vai telepaattisesti.

Viime aikoina on aivan vakavasti tutkittu suhteellisuusteorian sallimia keinoja menneisyyteen matkustamiseksi. Keskustelu on kuitenkin täysin teoreettisella tasolla, sillä aikakoneiden vaatimat energiat ovat todella valtavia jopa tähtitieteellisessä mittakaavassa. Sitäpaitsi se, että suhteellisuusteorian yhtälöille löytyy jokin eksoottinen aikamatkailun mahdollistava ratkaisu, ei välttämättä osoita, että se todellisuudessa olisi lainkaan mahdollinen.