Eksentrisyys

Eksentrisyys on kartioleikkauksen muotoa kuvaava luku.

Ellipsin eksentrisyys kuvaa sen litistyneisyyttä. Jos ellipsin isoakselin puolikas on a ja eksentrisyys e, on polttopisteen etäisyys keskipisteestä ea. Kun eksentrisyys on pieni, radan muoto poikkeaa vain vähän ympyrästä, mutta sen polttopiste on selvästi sivussa keskipisteestä.

Ympyrälle eksentrisyys on nolla, ellipsille välillä 0-1, paraabelille 1 ja hyperbelille ykköstä suurempi.

Kaikkien kartioleikkausten yhtälö napakoordinaattien (r, f) avulla lausuttuna on

r = a / (1 + e cos f).

Tässä r on käyrällä olevan pisteen etäisyys polttopisteestä ja f pisteen suunnan ja käyrän isoakselin välinen kulma eli luonnollinen anomalia.