Minkowskin avaruus

Erikoisen suhteellisuusteorian mukainen neliulotteinen laakea avaruus.

Jos kahden tapahtuman paikkakoordinaattien erotukset ovat dx, dy ja dz ja aikakoordinaattien erotus dt, tapahtumien välisen intervallin neliö on

(ds) 2 = (dx) 2 + (dy) 2 + (dz) 2 - (c dt) 2

Tämä määrittelee Minkowskin avaruuden metriikan. Suhteellisuusteorian perusoletus on, että tämän lausekkeen arvo on riippumaton käytetystä koordinaatistosta.

Joissakin oppikirjoissa intervalli määritellään vastakkaismerkkisenä, siis

(ds) 2 = - (dx) 2 - (dy) 2 - (dz) 2 + (c dt) 2

Tällä ei ole sinänsä merkitystä; oleellista on, että paikka- ja aikakoordinaateilla on eri etumerkit. Vaikka suhteellisuusteoriassa paikka ja aika liittyvätkin toisiinsa, ne eroavat silti toisistaan etumerkin ansiosta.