Numeerisia menetelmiä

Monesti vastaan tulee yhtälöitä tai integraaleja, joiden käsittely analyyttisesti on hyvin työlästä tai täysin mahdotonta. Näissä tapauksissa on turvauduttava numeerisiin menetelmiin, jotka soveltuvat erinomaisesti myös tietokoneille ohjelmoitaviksi.

Tässä esitetään joitakin melko alkeellisia mutta käyttökelpoisia menetelmiä. Jos olet laatimassa tietokoneohjelmaa, jossa numeerista menetelmää joudutaan soveltamaan usein tai vähänkin mutkikkaampaan tilanteeseen, on syytä tutustua tehokkaampiin ja luotettavampiin menetelmiin. Niitä löytyy kirjallisuudesta runsaasti.

Kirjallisuutta

Björk, Dahlquist: Numeriska metoder, Gleerups, 1969.

Haataja, Käpyaho, Rahola: Numeeriset menetelmät, CSC - Tieteellinen laskenta Oy, 1993.

Kahaner, Moler, Nash: Numerical Methods and Software, Prentice Hall, 1989.

Press, Flannery, Teukolsky, Vetterling: Numerical Recipes in C, Cambridge University Press, 1988.