Paraabeli

Paraabeli on ellipsin ja hyperbelin välinen rajatapaus. Paraabelin eksentrisyys on tasan 1.

Paraabeli on niiden tason pisteiden joukko, jotka ovat yhtä kaukana kiinteästä polttopisteestä ja annetusta suorasta.

Paraabelin yhtälö suorakulmaisessa koordinaatistossa on

x = - ay2

ja napakoordinaatistossa

r = p / ( 1 + cos f ),

missä p on parametri p = 1/2a. Polttopisteen etäisyys huipusta on h = 1/4a.