Parametri

Matematiikassa parametri tarkoittaa yleensä vakiota, joka voi saada eri arvoja.

Geometriassa parametri on ellipsin, paraabelin tai hyperbelin kokoa kuvaava suure, käyrän etäisyys polttopisteestä isoakselia vastaan kohtisuorassa suunnassa.

Napakoordinaatistossa kartioleikkauksen yhtälö on

r = p / (1 + e cos f ),

missä r on etäisyys polttopisteestä, p parametri, e eksentrisyys ja f luonnollinen anomalia.